За нас

Екипът на РОК сие ООД е от експерти с богат опит в подготовката, изпълнението и оценката на проекти, финансирани по европейски програми, придобит в работата с МСП, със структурите на гражданското общество, с държавни и местни власти. Фирмата има изградени успешни партньорства с експерти от различни области, осигуряващи допълнителна експертиза към предлаганите от нас консултантски услуги.

Услуги

Ние ценим клиентите си и подхождаме индивидуално към всеки един от тях. Очакваме Вашето необвързващо запитване към нас по еmail или по телефон. Ако желаете да получите информация относно Европейските фондове или други възможности за реализиране на Вашите идеи, не се колебайте да ни попитате. Бъдете активни!

Партньори

С членството на РОК сие ООД в Клъстър "Информирано общество за устойчиво развитие" и Професионална Асоциация "Европейски и национални програми за развитие" фирмата си партнира с организации и експерти с професионални интереси в сферата на проектите за развитие с цел подобряване качеството на консултантските услуги в процеса на усвояване на европейските и национални фондове за развитие в България.